headerafbeelding Wat Zegt de Bijbel

Stichting Wat zegt de Bijbel heeft meerdere Bijbelcursussen online in de zogenaamde Learnnn-omgeving. De cursussen gaan uit van de gangbare Bijbelvertalingen (NBV, HSV, NBG) en elke cursist krijgt een mentor toegewezen. De cursus wordt je gratis aangeboden. Giften zijn nodig om de cursussen gratis beschikbaar te blijven stellen.

Over de Bijbelcursussen

Het uitgangspunt voor de cursussen is dat wij geloven dat de Bijbel het volmaakte woord van God is, waarin Hij tot ons wil spreken. We geloven dat alles wat Hij ons zegt van belang en volledig waar is. De cursus is bedoeld voor iedereen die graag wil weten ‘Wat de Bijbel zegt’ en de God van de Bijbel beter wil leren kennen. Ze benadrukken geen specifieke kerkelijke stroming. De meeste cursussen zijn opgedeeld in zo’n vijftien lessen. Elke les gaat over een onderwerp of een bepaald Bijbelgedeelte.

Begeleiding

Ieder cursist krijgt na het afronden van de eerste les een persoonlijke mentor toegewezen. Hij of zij kijkt je antwoorden na, corrigeert het en vult het antwoord zo nodig aan. Je hoeft niet onze reactie af te wachten voor de volgende les, je mag daar direct mee beginnen. Wij vinden het belangrijk om onze cursisten persoonlijk te begeleiden. Daarom nodigen we je uit om online vragen te stellen aan of ervaringen te delen met je mentor.

Gebruik van de lessen

Het is goed om bij het van maken van een les te beginnen met gebed, waarin je God vraagt je te helpen om Zijn woord te begrijpen. Lees ook altijd rustig het genoemde Bijbelgedeelte één of twee keer door. Vervolgens begin je aan de les. Deze bestaat uit stukjes uitleg en uit vragen. Neem de tijd om Bijbelteksten op te zoeken en te lezen. Dit is beslist nodig voor het goed begrijpen van de vragen en het vinden van de juiste antwoorden.

Leeromgeving ‘learnnn’

De cursussen worden aangeboden op het Learnnn platform. Deelnemen is eenvoudig; Log in met je Facebook account of registreer je en vul je naam, e-mail en een wachtwoord in. Vink aan dat je ouder dan 16 jaar bent en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van collega organisatie Global Rize. Je kunt direct aan de slag met de betreffende Bijbelcursus en ontvangt een welkomstmail als bevestiging van de registratie.

Bijbelvertalingen

De lessen zijn te gebruiken bij de gangbare vertalingen, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Herziene Statenvertaling (HSV) en de oudere (Nederlands Bijbelgenootschap) NBG. Voor de aangehaalde teksten en spelling van namen gebruiken we de HSV.
Bijbelvertalingen zoals de ‘Groot Nieuws Bijbel’, ‘Het Boek’ en ‘de Bijbel in Gewone Taal (BGT) zijn door hun vrijere weergave van de tekst minder geschikt voor de bijbelcursus.

Afkortingen

We gebruiken in de lessen twee-letterige afkortingen voor de namen van de Bijbelboeken, behalve voor de Bijbelboeken Korinthe en Kolosse. Bekijk de afkortingen >>>

De Bijbel is een Bestseller!

De Bijbel is een uniek boek, enig in zijn soort en sinds vele jaren over de hele wereld een bestseller! Dat maakt duidelijk dat de Bijbel een zeer bijzonder boek is: Lees meer over de unieke eigenschappen van de Bijbel >>>

Wat anderen over de Bijbelcursus zeggen:

Mirjam: “Ik vind de online Bijbelcursus goed opgezet, niet te uitgebreid en toch heel duidelijk verwoord. Het is laagdrempelig en iedereen kan dit volgens mij wel volgen.” Mirjam

Pieter: “Het is een gedegen online Bijbelcursus, met vooral als alle cursussen erop staan, zeer geschikt is voor mensen die méér over de Bijbel willen weten.”