headerafbeelding Wat Zegt de Bijbel

De Bijbel is in 66 boeken onderverdeeld en bestaat uit twee grote delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat vooral over de geschiedenis van het volk Israël. Het Nieuwe Testament beschrijft het leven van de Heer Jezus en bevat ook brieven die geschreven zijn door de apostelen (volgelingen van Hem). Die brieven zijn gericht aan de gelovigen uit die tijd. Zij kwamen samen om God te zoeken en om opgebouwd te worden door onderwijs. De apostelen gaven door wat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde had gezegd. De Heer Jezus hechtte veel waarde aan het Oude Testament dat toen al compleet beschikbaar was. Hij onderwees de mensen eruit en leerde hen om God lief te hebben en Hem te gehoorzamen.

De Bijbel is uniek…

in vergelijking met andere boeken. De volgende zeven punten laten dat duidelijk zien:

1. De Bijbel is uniek in zijn ontstaan: hij is geschreven door minstens 40 verschillende schrijvers. Ze leefden niet alleen verspreid over ruim 1500 jaar; ze waren totaal verschillend wat betreft opleiding, beroep, milieu en cultuur.

2. De Bijbel is uniek in zijn eenheid: de eenheid die tussen alle Bijbelboeken bestaat is zeer bijzonder. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de voorspellingen over de geboorte en het leven van de Heer Jezus in het Oude Testament en hoe alles daarvan exact is uitgekomen.

3. De Bijbel is uniek in zijn actualiteit: mensen in vele eeuwen en met allerlei achtergronden hebben de Bijbel met grote belangstelling gelezen. De Bijbel heeft een boodschap voor alle mensen, ongeacht in welke tijd zij leven. De Bijbel had 500 jaar geleden een boodschap voor de mensen toen, maar ook vandaag de dag voor u. De Bijbel is het enige geschrift dat leert dat God van de mensen houdt en een relatie met hen wil hebben en dat Hij daar zelfs naar verlangt. Die liefde gaat zo ver dat Hij zijn eigen Zoon opofferde om de verstoorde relatie tussen Hem en de mensen weer te herstellen.

4. De Bijbel is uniek in zijn verspreiding: in het jaar 2018 was de Bijbel (of een bepaald gedeelte) in meer dan 3300 belangrijke talen vertaald, en daarmee het meest vertaalde boek ter wereld. Er zijn nog zo’n 2.100 talen of taalgroepen waarin de Bijbel niet vertaald is.

5. De Bijbel is uniek in zijn overleving: de oudste handschriften zijn er niet meer, toch bestaan er veel soms heel oude, betrouwbare kopieën. Er is maar één originele uitgave van de Bijbel. De originele boeken en brieven uit de Bijbel zijn onder leiding van de Heilige Geest op papier gezet. De daarna verschenen exemplaren zijn overgeschreven, vertaald en gedrukt. Toch komen die nauwkeurig overéén met de originele geschriften. Daarnaast heeft de Bijbel alle aanvallen overleefd die op zijn vernietiging waren gericht. Er is geen boek dat gedurende zijn hele bestaan zo heftig en op zoveel verschillende manieren is aangevallen. Toch is de Bijbel met zijn boodschap er nog steeds en heeft grote invloed op het leven van velen.

6. De Bijbel is uniek in zijn taalkundig karakter: de wereldliteratuur is er sterk door beïnvloed. Grote taalkundigen hebben hun waardering uitgesproken over de schoonheid van taal en poëzie in de Bijbel.

7. De Bijbel is uniek in zijn morele karakter: de richtlijnen die God geeft op bijvoorbeeld het gebied van seksualiteit en hygiëne zijn van grote waarde. Het is bijzonder dat God mensen met fouten en gebreken, ook op dit gebied, als hoofdpersonen ziet.

Daarom zijn we als organisatie zo enthousiast over dit zeer bijzondere boek. Leer meer over de Bijbel!