Stichting Wat Zegt de Bijbel heeft als doel christenen in hun geloofsontwikkeling te ondersteunen en doet dit door het aanbieden van schriftelijke Bijbelcursussen met correctieservice en een dagelijks quiz met vragen over de Bijbel via BeterBijbel.nl. Er zijn cursussen over bijna alle boeken van het Nieuwe Testament en een aantal over boeken van het Oude Testament.

Bijbelcoaches, mensen met een ICT of marketing achtergrond, mensen met ervaring in cursuswerk etc. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Ben je overtuigd christen en wil je jouw kennis en ervaring inzetten om het werk van Stichting Wat Zegt de Bijbel te ondersteunen? Laat het ons weten! Wij zoeken graag samen met jou naar een rol die jij binnen de stichting kunt vervullen. Een eenmalig project of juist ondersteuning op regelmatige basis? Wij zijn blij met elke vorm van inzet!

 

Wie zoeken wij?

  • Een liefhebber van de Bijbel die voor BeterBijbel.nl vragen, antwoorden en uitleg inhoudelijk en theologisch nakijkt. Voor circa 2-4 uur per week.
  • Een PR-medewerker (eventueel stagiaire) die helpt om BeterBijbel.nl bekendheid te geven. Voor circa 2-4 uur per week.
  • Een grafisch redacteur die zich toelegt op het maken van vragen m.b.t. tot Bijbelse voorwerpen en eenvoudige landkaarten. In eerste instantie gaat het om 50 vragen. Tijd: 20-30 uur.
  • Twee redacteuren met didactische vaardigheden die minimaal 50 vragen (incl. antwoorden en uitleg) kunnen maken. Vooral voor categorie: Grote profeten, Bijbel: ontstaan & samenhang en christen in de praktijk. Per categorie en per niveau wil BeterBijbel.nl minimaal 50 vragen hebben. Vragen kunnen in eigen tijd en in eigen tempo gemaakt worden.
  • Een bestuurslid ter versterking van het driehoofdige bestuur van Wat zegt de Bijbel. Het bestuur zoekt vooral een secretaris. Het bestuur komt 1 keer per 2 maanden via skype (45 min.) of een bestuursvergadering (2-3 uur) in het Noorden van het land samen.
  • Een coördinator voor de schriftelijke Bijbelcursus voor het uitvoeren van de lopende zaken zoals cursusplanning, werving van vrijwilligers, communicatie met cursisten en correctoren en het bijhouden van de website. Voor 1-2 dagen per week.

Stuur je motiverende brief of e-mail (het liefst met een CV) naar stichting ‘Wat Zegt de Bijbel’ t.a.v. Cor Bunk, Familie v.d. Weijstraat 71, 8923 CK in Leeuwarden. E-mailen kan ook naar ons mailadres.

Voor meer informatie kun je ons bellen op: (058) 266 69 20