headerafbeelding Wat Zegt de Bijbel

In 1965 nam de evangelist Bé Ottens het initiatief voor de start van schriftelijke Bijbelcursussen voor jongeren. Later is de evangelist Jaap Fijnvandraat lessen over de basisbegrippen van het christelijk geloof gaan maken. Drie uitgangspunten vormden daarbij de basis: 1) Geloofsverdieping, via Bijbelcursussen leren deelnemers meer over de Bijbel en de Heer Jezus. 2) Bijbelgetrouwe inhoud, vandaar ook de naam van de stichting: ‘Wat Zegt de Bijbel’. 3) Breed christelijk, de inhoud van de cursus benadrukt geen kerkelijk stroming. Die drie uitgangspunten vormen nog steeds de kern van het werk van de stichting Wat Zegt de Bijbel.

Algemeen

in 1977 werd de stichting ‘WatZegtdeBijbel’ opgericht om het cursus- en evangelisatiewerk en de bestaande boekenverkoop een formele basis te geven. Sinds 1990 groeide de boekenverkoop en het aantal christelijke boekwinkels zodanig dat in 2012 het werk gesplitst werd. De boekwinkels zijn doorgegaan onder de naam stichting ‘De Fakkel, christelijke boekwinkels’. In 2018 zijn de diverse boekwinkels weer ieder voor zich zelfstandig geworden. Het cursuswerk is in 2012 afgescheiden en doorgegaan in een nieuwe stichting met een kleine aanpassing van de oude naam; stichting ‘Wat Zegt de Bijbel’. Meer over het ontstaan van dit werk kan je vinden op de website www.beottens.nl.

Mensenwerk

De werkzaamheden voor het cursuswerk worden uitgevoerd door vrijwilligers. Een klein team op kantoor verzorgt de administratie. Samen met andere vrijwilligers worden nieuwe cursussen ontwikkeld en bestaande cursussen vernieuwd en gedigitaliseerd. En het belangrijkste werk; het nakijken en het contact onderhouden met de cursisten verzorgd een team van circa tien Bijbelmentors.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de stichting is ‘Het verbreiden van het evangelie’, onder meer door het uitgeven van Bijbelcursussen. De laatste jaren ligt het accent op digitaal onderwijs en het ontwikkelen en onderhouden van de BeterBijbel bijbelquiz-app.

Bijbelquiz BeterBijbel

In 2016 is besloten om een quiz-app te ontwikkelen onder de naam Beterbijbel.nl. BeterBijbel daagt deelnemers uit om zich te verdiepen in de Bijbel en de inhoud te onderzoeken. De quiz is een kort en leuk dagelijks Bijbelmoment via de app of website met het beantwoorden van vier korte vragen over de Bijbel. Dit kan op drie verschillende niveaus. Via deze toegankelijke manier worden deelnemers getriggerd om zich te verdiepen in de Bijbel. Meer dan 15.000 deelnemers hebben al gebruik gemaakt van BeterBijbel. Sinds april 2019 is ook de groepsmodule actief waarmee men in groepsverband zoals kring, Bijbelclub of klas kan meespelen.