WIE ZIJN WIJ

In het midden van de vorige eeuw zijn schriftelijke Bijbelcursussen ontwikkeld. Dit met het doel om mensen die in aanraking kwamen met het christelijk geloof beter bekend te maken met de Bijbel en de Heer Jezus. De cursussen zijn Bijbelgetrouw (‘Wat Zegt de Bijbel’) en benadrukken niet een bepaalde kerkelijk stroming.

Om het cursuswerk behorende bij dit evangelisatiewerk (en de bestaande boekenverkoop) een formele basis te geven, werd in 1977 een stichting opgericht met de naam stichting ‘WatZegtdeBijbel’. Sinds 1990 groeide de boekenverkoop en het aantal christelijke boekwinkels zodanig dat in 2012 is besloten het werk te splitsen. De boekwinkels zijn doorgegaan onder de naam stichting ‘De Fakkel christelijke boekwinkels’. Het cursuswerk is daarvan afgescheiden en doorgegaan in een nieuwe stichting met een kleine aanpassing van de oude naam; stichting ‘Wat Zegt de Bijbel’. Meer over het ontstaan van dit werk kan je vinden op de website www.beottens.nl.

De belangrijkste doelstelling van de stichting is ‘Het verbreiden van het evangelie’, onder meer door het uitgeven van Bijbelcursussen, zowel schriftelijk als digitaal (zoals via internet).

De werkzaamheden voor het cursuswerk worden uitgevoerd door vrijwilligers. Een klein team op kantoor verzorgt de administratie. Samen met andere vrijwilligers worden nieuwe cursussen ontwikkeld en bestaande cursussen vernieuwd. En het belangrijkste werk; het nakijken en het contact onderhouden met de cursisten, wordt verzorgd door een team van circa 10 Bijbelcoaches.

Om mensen uit te dagen om meer de Bijbel te lezen en te onderzoeken, is in 2016 besloten om mensen een kort en leuk dagelijks Bijbelmoment te laten beleven met het beantwoorden van vragen over de Bijbel. Op deze manier kan men zijn kennis vergroten via een app of op deze website (zie www.BeterBijbel.nl). Via de site melden deelnemers zich gratis aan en krijgen van maandag tot en met zaterdag vier korte Bijbelvragen op een van de drie zelf gekozen moeilijkheidsniveaus. Vanaf eind 2016 is de site beschikbaar en sindsdien waren meer dan 15.000 deelnemers actief. Sinds april 2019 is ook de groepsmodule actief. Hiermee kan men in groepsverband, bijvoorbeeld als kring of als Bijbelclub meespelen.

Meer informatie over onze activiteiten en plannen is te vinden in de onderstaande documenten.

Bestuur

Het bestuur van stichting ‘Wat Zegt de Bijbel’ bestaat uit de volgende personen:

  • Pier Groen – voorzitter
  • Douwe Scheepsma – secretaris
  • Sietse Schaafsma – penningmeester
Documenten