Het werk van stichting ‘Wat Zegt de Bijbel’ is ontstaan uit evangelisatiewerk dat vanaf het midden van de vorige eeuw in Friesland gebeurde door een team van evangelisten.  Voor mensen die in aanraking kwamen met het geloof, werden schriftelijke cursussen ontwikkeld eerst voor kinderen en later ook voor ouderen om hun de basisbegrippen van het geloof uit te leggen. De mond op mondreclame deed zijn werk en er kwamen veel deelnemers. In de loop der jaren hebben honderden mensen via deze cursussen meer inzicht gekregen in de Bijbel en de persoon van de Heer Jezus. De cursussen richten zich in de eerste plaats op kennis van de Bijbel en van de Heer Jezus. Zij zijn Bijbelgetrouw en proberen niet een bepaalde kerkelijk stroming te benadrukken. Vanuit dit werk ontstond in 1985 een boekwinkel in Leeuwarden en die kreeg de naam ‘De Fakkel’.

Om de verkoop van boeken en het cursuswerk behorende bij het evangelisatiewerk een formele basis te geven werd in 1977 jaar een stichting opgericht met de naam stichting ‘WatZegtdeBijbel’.  In 1990 organiseerde de stichting een tentoonstelling van Bijbelse voorwerpen. Hier ontstonden veel contacten met diverse christenen, die zelf een christelijke boekwinkel hadden. Het bleek dat daarvan een aantal moeite hadden om de winkel te laten voortbestaan. In goed overleg zijn in de loop van de jaren een aantal van deze winkels overgenomen, gereorganiseerd en onder de naam van ‘De Fakkel’ voortgezet. Deze winkels zijn nu een bijzonder getuigenis in winkelstraten door het hele land. Via de webwinkel www.fakkel.nl is het volledige assortiment boeken ook toegankelijk voor mensen die geen Fakkelwinkel in de buurt hebben.

Het werk van de boekwinkels is in 2012 doorgegaan onder de naam van stichting ‘De Fakkel christelijke boekwinkels’. Het cursuswerk is daarvan afgescheiden en doorgegaan in een nieuwe stichting met een kleine aanpassing van de oude naam; stichting ‘Wat Zegt de Bijbel’.

De werkzaamheden voor het cursuswerk worden uitgevoerd door alleen vrijwilligers. Een klein team op kantoor onder leiding van Cor Bunk verzorgt de administratie en de ontwikkeling van cursussen. Een team van circa 10 Bijbelcoaches kijken de cursussen na en onderhouden de contacten met de cursisten.

 

Doelstelling
  • Het verbreiden van het evangelie, onder meer door het uitgeven van Bijbelcursussen, zowel schriftelijk als digitaal (zoals via internet);
  • Ondersteuning van evangelisatie, zending, ontwikkelingswerk, hulpverlening en dergelijke en al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt.
Bestuur

Het bestuur van stichting ‘Wat Zegt de Bijbel’ bestaat uit de volgende personen:

  • Pier Groen – voorzitter
  • Douwe Scheepsma – secretaris
  • Sietse Schaafsma – penningmeester
Documenten