headerafbeelding Wat Zegt de Bijbel

Wat Zegt de Bijbel biedt Bijbelcursussen per e-mail aan. De cursussen bestaan uit vijftien lessen met of zonder begeleiding van een Bijbelmentor. Naast de cursussen van het Oude- en Nieuwe Testament zijn er ook cursussen voor de jeugd en ‘Basisbegrippen uit de Bijbel’.

1.   Bijbelcursus – Basisschool

Het is voor kinderen een leuke uitdaging om vertrouwd te raken met de Bijbel. Op een speelse manier met onder andere puzzeltjes en woordraadsels leren ze bekende Bijbelse begrippen en gebeurtenissen kennen. Ze zijn ook heel geschikt om samen met (klein)kinderen of in een jeugdgroep te gebruiken. Het cursusaanbod voor kinderen van 8 – 12 jaar bestaat uit:

 • Schatzoeken (leeftijd +/- 8 jaar)
 • Spoorzoeken (leeftijd +/- 9 jaar)
 • Woordzoeken (leeftijd +/- 10 jaar)
 • Samuël/Daniël (leeftijd +/- 11 jaar)
 • Jozef (leeftijd +/- 12 jaar)

Download een Proefles Woordzoeken

2.   Bijbelcursus – Basisbegrippen

De studie Basisbegrippen is opgedeeld in twee cursussen van elk 15 lessen. De lessen geven een Bijbelse onderbouwing van belangrijke onderwerpen als:

Deel A

 • Wie is God en wie is de mens
 • Bekering
 • Wedergeboorte
 • Het offer van Christus
 • Vergeving
 • Eeuwig leven
 • Gods leiding in ons leven

Deel B

 • Heiliging
 • Zonde en zonden
 • Oude en nieuwe mens
 • Zekerheid
 • Bidden
 • Bijbellezen
 • Discipelschap

Download hier een Proefles Basisbegrippen

3.   Bijbelcursus – Bijbelboeken Oude Testament

Er zijn een aantal cursussen van 15 lessen over Bijbelboeken Oude Testament (OT) beschikbaar.

 • Genesis A: hoofdstukken 1 – 26;
 • Genesis B: hoofdstukken 27 – 50
 • Kleine profeten 1: Obadja, Jona en Micha
 • Kleine profeten 2: Habakuk, Zefanja en Hosea
 • Jesaja A: hoofdstukken 1 – 35
 • Jesaja B: hoofdstukken 36 – 66
 • Ruth – Esther
 • Richteren

Download een Proefles OT

4.   Bijbelcursus – Bijbelboeken Nieuwe Testament

De cursussen helpen bij het beter begrijpen van het Nieuwe Testament (NT). De cursus over het evangelie naar Lucas is speciaal geschikt voor mensen die beginnen met Bijbellezen. De volgende lessen zijn beschikbaar:

 • Lukas A: hoofdstukken 1 – 13
 • Lukas B: hoofdstukken 14 – 24
 • Handelingen A: hoofdstukken 1 – 14
 • Handelingen B: hoofdstukken 15 – 28
 • Romeinen A: hoofdstukken 1 – 8
 • Romeinen B: hoofdstukken 9 – 16
 • 1 Korinthe A: hoofdstukken 1 – 10:17
 • 1 Korinthe B: hoofdstukken 10:18 – 16
 • 2 Korinthe
 • Galaten
 • Efeziërs
 • Filippenzen
 • Kolossenzen
 • 1 en 2 Thessalonicenzen
 • 1 Timotheüs en Filemon
 • 2 Timotheüs en Titus
 • Hebreeën
 • Jakobus
 • Petrus en Judas
 • Brieven van Johannes
 • Openbaring

Download Proefles Petrus en Judas


Een cursus met begeleiding door een Bijbelmentor bestaat uit 15 lessen die je eens per 2 weken maakt. Na het maken van de les stuur je deze per e-mail naar de Bijbelmentor. Hij/zij kijkt de les na en je ontvangt per e-mail je les met verbeteringen / opmerkingen terug.

Wil je het cursusmateriaal gebruiken voor persoonlijke Bijbelstudie of (in je Bijbelkring of groeigroep)? Geen probleem. Je vraagt het aan en je ontvangt de 15 lessen in één keer per e-mail als pdf-bestand of in een map op papier. Er is dan geen begeleiding van een Bijbelmentor.


Online Bijbelcursus

Een goed alternatief voor de e-mail cursussen zijn de online cursussen in de Learnnn-omgeving.

Kosten

  • € 14,00 – E-mail cursus (15 lessen) met begeleiding van een Bijbelmentor. Per cursus te bestellen
  • € 5,00 – E-mail cursus (15 lessen) zonder Bijbelmentor. Je kan diverse aantallen van meer cursussen bestellen.
  • € 5,00 extra voor verzending cursus op papier en per post binnen Nederland. Woon je buiten Nederland, neem contact op voor het exacte cursusbedrag.

  Prijzen zijn inclusief BTW.