De Bijbel is in 66 boeken onderverdeeld en bestaat uit twee grote delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat vooral over de geschiedenis van het volk Israël. Het Nieuwe Testament beschrijft het leven van de Heer Jezus en bevat o.a. brieven die geschreven zijn door de apostelen (volgelingen) van Hem. Die brieven zijn gericht aan de gelovigen die samenkwamen om God te zoeken en opgebouwd te worden door het onderwijs wat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde gaf. Hij zelf hechtte ook veel waarde aan het Oude Testament wat er toen al was. Hij onderwees de mensen eruit en leerde hen om God lief te hebben en Hem te gehoorzamen.

De Bijbel is zeer uniek, in vergelijking met andere boeken. De volgende zeven punten laten dat duidelijk zien…

  1. De Bijbel is uniek in zijn ontstaan: hij is geschreven door minstens 40 verschillende schrijvers. Ze leefden niet alleen verspreid over ruim 1500 jaar; ze waren ook nog eens totaal verschillend wat betreft opleiding, beroep, milieu en cultuur.
  2. De Bijbel is uniek in zijn eenheid: de eenheid die tussen alle Bijbelboeken bestaat is zeer bijzonder. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar de voorspellingen over de komst van de Heer Jezus en hoe alles daarvan exact is uitgekomen!
  3. De Bijbel is uniek in zijn actualiteit: mensen in vele eeuwen en met allerlei achtergronden hebben de Bijbel met grote belangstelling gelezen. Nog steeds heeft de Bijbel een boodschap voor iedereen. Ongeacht in welke tijd de mens leeft. De Bijbel had 500 jaar geleden een boodschap, maar ook vandaag nog. De Bijbel is het enige geschrift dat leert dat God van de mensen houdt en een relatie met de mensen wil hebben en dat Hij daar zelfs naar verlangt. Die liefde gaat zo ver dat Hij zijn eigen Zoon opofferde om de verstoorde relatie tussen Hem en de mensen weer te herstellen.
  4. De Bijbel is uniek in zijn verspreiding: in het jaar 2016 was de Bijbel (of een bepaald gedeelte) in meer dan 3200 belangrijke talen vertaald, en daarmee het meest vertaalde boek ter wereld. Er zijn nog zo’n 2.000 talen of taalgroepen waarin de Bijbel niet vertaald is.
  5. De Bijbel is uniek in zijn overleving: de oudste handschriften zijn er niet meer, toch bestaan er veel en soms heel oude, betrouwbare kopieën. Er is maar één originele uitgave van de Bijbel. Dat zijn de boeken en brieven die onder de leiding van de Heilige Geest op papier zijn gezet. De daarna verschenen exemplaren zijn overgeschreven, vertaald en gedrukt. Toch komen die nauwkeurig overéén met de originele geschriften. Daarnaast heeft de Bijbel alle aanvallen overleefd die op zijn vernietiging waren gericht. Er is geen boek dat gedurende zijn hele bestaan zo heftig en op zoveel verschillende manieren is aangevallen. Toch leeft de Bijbel met zijn boodschap nog steeds.
  6. De Bijbel is uniek in zijn taalkundig karakter: de wereldliteratuur is er sterk door beïnvloed. Grote taalkundigen hebben hun waardering uitgesproken over de schoonheid van taal en poëzie in de Bijbel.
  7. De Bijbel is uniek in zijn morele karakter: de richtlijnen die God geeft op bijvoorbeeld het gebied van seksualiteit en hygiëne zijn van grote waarde. Het is bijzonder dat God mensen met fouten en gebreken, ook op dit gebied, als hoofdpersonen ziet.