De Bijbel is een uniek boek, enig in zijn soort en sinds vele jaren over de hele wereld een bestseller! Waarom de Bijbel nog meer zo bijzonder is? Lees het hier.

Er zijn twee mogelijkheden voor het volgen van de cursus:

 • Lessen met begeleiding door een Bijbelcoach: De cursussen bestaan uit 15 lessen. Op basis wat je aangeeft op het aanmeldingsformulier, ontvang je eens per 2, 3 of 4 weken een les thuis. Na het maken van de les, stuur je deze retour en ontvang je die bij een volgende les gecorrigeerd terug. Enkele cursussen zijn verdeeld over 30 lessen. Deze cursussen duren 1 jaar langer. Ook kun je de map met 15 lessen in één keer bestellen en vervolgens de cursus in eigen tempo maken. Je stuurt de lessen dan in een setje van bijvoorbeeld 5 stuks op, waarna je die gecorrigeerd terugkrijgt.
 • Lessen zonder begeleiding van een Bijbelcoach: Je ontvangt de map met 15 lessen in één keer, zonder de mogelijkheid deze te laten corrigeren.
We hebben vier soorten cursussen voor je in de aanbieding
1.   Bijbelcursus – Basisschool

Zonder correctieservice en zonder Bijbelcoach

Het is voor jongeren een extra uitdaging om vertrouwd te raken met de Bijbel. Daarom hebben we speciale gratis cursussen voor jongeren van 8 tot 12 jaar om hun weg in de Bijbel te vinden. Deze cursussen voor de jeugd helpen om op een speelse manier bekende Bijbels begrippen en gebeurtenissen te leren kennen. Ze bevatten onder andere puzzeltjes en woordraadsels. Maak de cursus samen met (klein-) kinderen of in een jeugdgroep. De lessen kunnen dus niet worden ingestuurd en de cursus wordt niet ondersteund door een Bijbelcoach. Natuurlijk kun je wel altijd voor vragen terecht bij het begeleidingsteam.

We hebben de volgende cursussen voor jongeren van 8 tot 12 jaar:

 • Schatzoeken
 • Spoorzoeken
 • Woordzoeken
 • Samuël/Daniël
 • Jozef

Download een Proefles Woordzoeken

2.   Bijbelcursus – Basisbegrippen

De cursus Basisbegrippen is opgedeeld in twee cursussen en duurt daardoor in totaal twee jaar. De lessen geven een Bijbelse onderbouwing van belangrijke onderwerpen als:

Deel A

 • Wie is God en wie is de mens
 • Bekering
 • Wedergeboorte
 • Het offer van Christus
 • Vergeving
 • Eeuwig leven
 • Gods leiding in ons leven

Deel B

 • Heiliging
 • Zonde en zonden
 • Oude en nieuwe mens
 • Zekerheid
 • Bidden
 • Bijbellezen
 • Discipelschap

Download hier een Proefles Basisbegrippen

3.   Bijbelcursus – Bijbelboeken OT

De cursussen Oude Testament (OT) zijn volop in ontwikkeling. Op dit moment zijn de volgende series van 15 lessen beschikbaar:

 • Genesis A: hoofdstukken 1 – 26
 • Genesis B: hoofdstukken 27 – 50
 • Kleine profeten 1: Obadja, Jona en Micha
 • Kleine profeten 2: Habakuk, Zefanja en Hosea
 • Job
 • Jesaja A: hoofdstukken 1 – 35
 • Jesaja B: hoofdstukken 36 – 66
 • Ruth – Esther

Download een Proefles OT

4.   Bijbelcursus – Bijbelboeken NT

De cursussen geven ondersteuning bij het lezen van het Nieuwe Testament (NT). De cursus over het evangelie naar Lucas is speciaal geschikt voor mensen die beginnen met Bijbellezen. De volgende lessen zijn beschikbaar:

 • Lucas A: hoofdstukken 1 – 13
 • Lucas B: hoofdstukken 14 – 24
 • Handelingen A: hoofdstukken 1 – 14
 • Handelingen B: hoofdstukken 15 – 28
 • Romeinen A: hoofdstukken 1 – 8
 • Romeinen B: hoofdstukken 9 – 16
 • 1 Korinthiërs A: hoofdstukken 1 – 10:17
 • 1 Korinthiërs B: hoofdstukken 10:18 – 16
 • 2 Korinthiërs
 • Galaten
 • Efeziërs
 • Filippenzen
 • Kolossenzen
 • 1 en 2 Thessalonicenzen
 • 1 Timotheüs en Filémon
 • 2 Timotheüs en Titus
 • Hebreeën
 • Jakobus
 • Petrus en Judas
 • Brieven van Johannes
 • Openbaring

Download Proefles Petrus en Judas

Kosten
 • Lessen per post en met begeleiding Bijbelcoach voor € 19,90
 • Lessen per e-mail en met begeleiding Bijbelcoach voor € 9,90
 • Een set van 15 lessen en zonder begeleiding Bijbelcoach voor € 5,90

Prijzen zijn incl. BTW en incl. verzendkosten binnen Nederland. Deelnamebedrag voor buiten Nederland kan worden aangevraagd.