De Bijbel is een uniek boek, enig in zijn soort en sinds vele jaren over de hele wereld een bestseller! Waarom de Bijbel nog meer zo bijzonder is? Lees het hier.

Er zijn een aantal mogelijkheden voor het doen van een cursus:

 • Een cursus met begeleiding door een Bijbelcoach: Een cursus bestaat uit 15 lessen. Je kan kiezen of je een les per 2, 3 of 4 weken wilt maken. Na het maken van de les stuur je deze naar de Bijbelcoach, die kijkt de les na en je ontvangt hem gecorrigeerd terug. Enkele studies van een Bijbelboek zijn verdeeld over 2 cursussen, dus in totaal 30 lessen. Een deel van de cursussen is al digitaal in de vorm van een formulier dat via de e-mail wordt verstuurd. Als de cursus, die je hebt gekozen nog niet op deze manier beschikbaar is, ontvang je een map met de 15 lessen en de vragen per e-mail in het door jou gewenste tempo. De vragen beantwoordt je in die e-mail en je stuurt die naar jouw Bijbelcoach.
 • De cursus zonder begeleiding van een Bijbelcoach: Je ontvangt een map met 15 lessen in één keer op papier of als pdf-bestanden. Je kunt de lessen gebruiken voor individuele Bijbelstudie of voor een groep (huiskring, groeigroep). Er is geen begeleiding van een Bijbelcoach.
 • Een cursus online volgen: Een aantal cursussen zijn voor individuele Bijbelstudie ook online beschikbaar. Je kan ze vinden op WZDB.learnnn.com. Probeer het eens!
We hebben vier soorten cursussen; jeugd, basisbegrippen en Bijbelboeken Oude of Nieuwe Testament
1.   Bijbelcursus – Basisschool

Deze cursus is altijd zonder correctieservice

Het is voor jongeren een extra uitdaging om vertrouwd te raken met de Bijbel. Daarom hebben we speciale cursussen voor jongeren van 8 tot 12 jaar ontwikkeld zodat zij hun weg in de Bijbel leren vinden. Deze cursussen helpen hen om op een speelse manier bekende Bijbelse begrippen en gebeurtenissen te leren kennen. Ze bevatten onder andere puzzeltjes en woordraadsels en ze zijn heel geschikt om samen met (klein-) kinderen of in een jeugdgroep te gebruiken. Ze zijn aan te vragen als pdf of op papier in een map.

Cursussen voor jongeren van 8 tot 12 jaar:

 • Schatzoeken
 • Spoorzoeken
 • Woordzoeken
 • Samuël/Daniël
 • Jozef

Download een Proefles Woordzoeken

2.   Bijbelcursus – Basisbegrippen

De studie Basisbegrippen is opgedeeld in twee cursussen van elk 15 lessen. De lessen geven een Bijbelse onderbouwing van belangrijke onderwerpen als:

Deel A

 • Wie is God en wie is de mens
 • Bekering
 • Wedergeboorte
 • Het offer van Christus
 • Vergeving
 • Eeuwig leven
 • Gods leiding in ons leven

Deel B

 • Heiliging
 • Zonde en zonden
 • Oude en nieuwe mens
 • Zekerheid
 • Bidden
 • Bijbellezen
 • Discipelschap

Download hier een Proefles Basisbegrippen

3.   Bijbelcursus – Bijbelboeken Oude Testament

Er zijn een aantal cursussen van 15 lessen over Bijbelboeken Oude Testament (OT) beschikbaar.

 • Genesis A: hoofdstukken 1 – 26;
 • Genesis B: hoofdstukken 27 – 50
 • Kleine profeten 1: Obadja, Jona en Micha
 • Kleine profeten 2: Habakuk, Zefanja en Hosea
 • Job
 • Jesaja A: hoofdstukken 1 – 35
 • Jesaja B: hoofdstukken 36 – 66
 • Ruth – Esther
 • Richteren

Download een Proefles OT

4.   Bijbelcursus – Bijbelboeken Nieuwe Testament

De cursussen helpen bij het beter begrijpen van het Nieuwe Testament (NT). De cursus over het evangelie naar Lucas is speciaal geschikt voor mensen die beginnen met Bijbellezen. De volgende lessen zijn beschikbaar:

 • Lucas A: hoofdstukken 1 – 13
 • Lucas B: hoofdstukken 14 – 24
 • Handelingen A: hoofdstukken 1 – 14
 • Handelingen B: hoofdstukken 15 – 28
 • Romeinen A: hoofdstukken 1 – 8
 • Romeinen B: hoofdstukken 9 – 16
 • 1 Korinthiërs A: hoofdstukken 1 – 10:17
 • 1 Korinthiërs B: hoofdstukken 10:18 – 16
 • 2 Korinthiërs
 • Galaten
 • Efeziërs
 • Filippenzen
 • Kolossenzen
 • 1 en 2 Thessalonicenzen
 • 1 Timotheüs en Filémon
 • 2 Timotheüs en Titus
 • Hebreeën
 • Jakobus
 • Petrus en Judas
 • Brieven van Johannes
 • Openbaring

Download Proefles Petrus en Judas

Kosten
 • Lessen per e-mail en met begeleiding Bijbelcoach voor € 10,90
 • Een map van 15 lessen en zonder begeleiding Bijbelcoach voor € 6,90

Prijzen zijn incl. BTW en incl. eventuele verzendkosten binnen Nederland. Deelnamebedrag voor buiten Nederland kan worden aangevraagd.